Gruppeturer i 2019

30 årsdagen for murens fall

Berlin og Tyskland feirer dagen da Europa forandret seg

Den kom om natten og forsvant plutselig en sen kveld. Den vil ikke bli savnet.

Kvelden den 9.november 1989 skjedde det nesten utrolige-at den forhatte Berlinmuren ble åbnet.Det var den gang nesten ubegriplig at forstå. Kort tid før uttalte Erich Honecker "Muren kan bestå i 100 år om nødvendig" Ingen ting tydet på noen forandringer selv om Honeckers stilling var betydelig svekket.

 

Vi var der og så piggtråden bli erstatter av mur,vi så de første østberliner som ned vantro i ansiktet uhindret kom ud av øst og inn i Vest Berlin. Vi var der ved 10-20 og 25 årsmarkeringen.

Nå vil vi EUROPABUSSEN i perioden 06-12 november igjen arrangere en historisk tur til 30 årsmarkeringen i Berlin.

Temaet vil være Berlins og Tysklands historie før, under og etter murens fall. Vi ser stedene av historisk betydning og får en grundig orientering.

Er du interessert i denne turen? 

Ring 90415199 

mail:post@europabussen-telemark.no

Vi sender et detailjert program og pris.